Ομάδα συνεργατικής πρακτικής

Ομάδα συνεργατικής πρακτικής και αυτομόρφωσης

επαγγελματιών και εκπαιδευόμενων στο χώρο της ψυχικής υγείας

 

Δίκτυο Ακούγοντας Φωνές

 

 Ταυτότητα

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών και εκπαιδευομένων στο χώρο της ψυχικής υγείας η οποία συστάθηκε τον Φλεβάρη του 2018 μέσα από ένα αρχικό κάλεσμα που έκανε το δίκτυο των Ανθρώπων που Ακούν Φωνές. Η ομάδα μας αποτελείται από εκπαιδευόμενους/ες στο χώρο της ψυχικής υγείας και  επαγγελματίες, ανθρώπους που δουλεύουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό πλαίσιο, άτομα με διαφορετικές εκπαιδεύσεις, θεωρητικό υπόβαθρο και επαγγελματική πορεία.

 

Συμπόρευση με δίκτυο HV

Ως ομάδα εκπαιδευομένων και επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας συμπορευόμαστε με το δίκτυο Hearing Voices και λειτουργούμε ως ομάδα μέσα στο πλαίσιο του δικτύου σεβόμενοι/ες τις αρχές και την φιλοσοφία του.  Για εμάς η ανάρρωση είναι μια συνεχής, προσωπική, κοινωνική, πολιτική και χειραφετητική διεργασία, η οποία συνδέεται με την απελευθέρωση από εσωτερικούς και εξωγενείς φορείς καταπίεσης, με στόχο την εύρεση νοήματος στη ζωή και όχι με την αντιμετώπιση της δυσφορία που βιώνουν οι άνθρωπο  ως συμπτώματα το οποίο χρειάζεται απαραίτητα να εξαλειφθούν.

Βάσει των αρχών του Δικτύου, έχουμε επιλέξει να διατηρούμε μια  κριτική στάση απέναντι στον κυρίαρχο ψυ- λόγο και στις κυρίαρχες κατασταλτικές πρακτικές που προτάσσουν τη φαρμακοθεραπεία, τον εγκλεισμό, τις μηχανικές καθηλώσεις, την αναγωγή κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων σε διαγνωστικές κατηγορίες και της ανθρώπινης ποικιλομορφίας σε ασθένεια. Επιδιώκουμε δε, να αναδεικνύουμε πλευρές του λόγου αυτού, που οδηγούν στον αποκλεισμό, κατακερματίζουν το άτομο και το απομονώνουν από τον εαυτό του και τον κοινωνικό ιστό μέσα από ταμπέλες και πολλαπλές καταπιέσεις

Παράλληλα, μας ενδιαφέρει να είμαστε μέρος μιας διαρκούς διεργασίας μέσα στην οποία αναζητούμε εναλλακτικές οπτικές που θα διαφοροποιούνται από την ιατροκεντρική θέση. Ως εκ τούτου, επανεξετάζουμε έννοιες οι οποίες φέρονται ως καθιερωμένες και αμετακίνητες: έννοιες όπως «ανάρρωση», «υγειά», «παρέμβαση», κ.α., με στόχο να διαμορφώσουμε εναλλακτικές μορφές συν-ύπαρξης με τους ανθρώπους που βιώνουν μια ψυχική δυσφορία,  που θα βασίζονται στο σεβασμό της μοναδικότητάς (ετερότητάς) τους και στο ανοιχτό και όσο το δυνατόν απροκατάληπτο, από πλευράς μας,  άκουσμα των εμπειριών τους.

 

Διεργασία ομάδας

Όπως κάθε ομάδα ανθρώπων που συναντιέται για να πραγματώσει ένα κοινό σκοπό έτσι και η δική μας ομάδα διέπεται από ποικιλομορφία απόψεων, θέσεων, στάσεων κ.α. Η διαφορετικότητα αυτή μας εμπλουτίζει και ταυτόχρονα μας προ(σ)καλεί σε ένα συνεχές προσωπικό και επαγγελματικό μεγάλωμα. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα πάνω στο οποίο δουλεύουμε είναι η μεταξύ μας επικοινωνία, η προσπάθεια να χωρέσουμε τις διαφορετικές μας φωνές, ανάγκες, κίνητρα, επιθυμίες, να ξεπεράσουμε τους φραγμούς μας και να σχετιστούμε πιο βαθιά ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι.

 

Ανάγκες /όραμα

Η δημιουργία της ομάδας συνεργατικής πρακτικής και αυτομόρφωσης ξεκίνησε από την ανάγκη μας να υπάρξουμε μέσα σε έναν ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο θα μπορέσουμε να μοιραστούμε τις αγωνίες, τους προβληματισμούς και τα ερωτήματά μας σε σχέση με το ρόλο μας και τις ex cathedra παραδοχές μας, την ισχύ του “ειδικού”, τη σχέση μας με τους ανθρώπους που βιώνουν μια ψυχική δυσφορία και τη θεραπευτική μας πρακτική.

Για εμάς ως επαγγελματίες η ομάδα αυτή λειτουργεί ως ένας κοινός τόπος ανταλλαγής ιδεών, προβληματισμών, συναισθηματικής έκφρασης και έμπρακτης αλληλοϋποστήριξης. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο μιας διαρκούς διεργασίας συνύπαρξης, στόχος μας είναι  να ψάχνουμε για νέα νοήματα και να συν-διαμορφώνουμε μια νέα γλώσσα σε σχέση με το επάγγελμά μας. Επίσης, μας ενδιαφέρει η προσωπική και επαγγελματική μας εξέλιξη μέσω της αυτό/αλληλο/εκπαίδευσής μας: μοίρασμα εμπειριών, διαβασμάτων, γνώσεων, κ.α.

Στην προσπάθεια μας αυτή μας ενδιαφέρει να ανακαλύπτουμε και να αξιοποιούμε πιο ολιστικούς τρόπους σύνδεσης με τον εαυτό μας και τους άλλους/ες μέσω του σώματος και της τέχνης. 

Σχετικά με την επαγγελματική μας πρακτική, όραμά μας είναι η διαρκής αναζήτηση της αλήθειας του βιώματος του ανθρώπου με τον οποίο δουλεύουμε και  η υποστήριξή του ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητας φύλου του, κ.α.

 

Η θέση μας

Με άξονα το όραμά μας για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο χωρίς διακρίσεις πιστεύουμε ότι η θέση μας ως επαγγελματιών και εκπαιδευομένων είναι δίπλα στον Άνθρωπο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να δουλεύουμε ΜΕ αυτόν και όχι ΣΕ αυτόν ή ΓΙΑ αυτόν. 

Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι οι άνθρωποι είναι ειδικοί για τις ζωές τους καθώς αυτοί είναι φορείς της αλήθεια του βιώματός τους και έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο  έγνοια μας είναι να είμαστε ανοιχτοί/ες στις διαφορετικές εμπειρίες των ανθρώπων, να υποστηρίζουμε τις ανάγκες τους και να διατηρούμε ασφαλές και σταθερό το πλαίσιο της σχέσης.

Κλείνοντας θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι είμαστε ανοιχτοί/ες  σε όποια/-ον επαγγελματία και εκπαιδευόμενο/-η ψυχικής υγείας θεωρεί ότι συμπορεύεται με τις ανάγκες και τους στόχους μας.

 

Με εκτίμηση,

 

Τα μέλη της ομάδας              

Πρόσθετες πληροφορίες